Algemene voorwaarden

Inzake alle vervoerwerkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Vervoerscondities AVC-2002. Bij internationaal vervoer zijn de AVC 2002 aanvullend van toepassing op het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, kortheidshalve CMR-Verdrag genoemd.